A Florencja il sole ha brillato al momento dell’innalzamento della croce sul Santuario di Nostra Signora dell’Assunzione del Buon Inizio e San Charbel

Nella costruzione del Santuario di Nostra Signora dell’Assunzione del Buon Inizio e San Charbel presso la Parrocchia della Chiesa Cattolica Nazionale a Florencja vicino a Iłża in Polonia, Padre Jarek Cielecki – che veglia su tutta l’opera – ha provato oggi una grande gioia, ha detto, perché sulla cappella è stata innalzata una grande croce di pietra bianca. Era esattamente l’ora della misericordia.

Per prima cosa, prima di innalzare la croce, è arrivato un forte vento e il cielo si è annuvolato. Ma quando è stato posato l’ultimo blocco della croce, il sole ha brillato molto forte e solo per quel momento, presto oscurato dalle nuvole. “Ancora una volta una coincidenza, probabilmente. Quel che sia, ma so che la Madonna, la Regina dell’Assunzione, sta guardando il luogo che ha scelto per sé”, dice Padre Jarek.

Adiacente alla cappella si trova l’eremo, in cui sono in corso i lavori per prepararlo per sabato 24 ottobre, quando arriveranno le reliquie e la statua di San Charbel.

Questa è la prima tappa che precede il momento in cui l’immagine della Madonna Assunta del Buon Inizio arriverà dall’Italia nel santuario terminato. Il dipinto, di fronte al quale molti hanno già chiesto favori per sé e per gli altri, è stato benedetto nel 2008 da Papa Benedetto XVI in Vaticano.

Le celebrazioni per l’accoglienza della statua e delle reliquie di San Charbel inizieranno sabato 24 ottobre a mezzogiorno e proseguono domenica 25 ottobre. Termineranno con una solenne devozione alla Divina Misericordia alle ore 15.00. Forniremo presto i dettagli di questi giorni.

Ricordiamo vengono trasmesse in diretta streaming dalla Parrocchia di Nostra Signora dell’Assunzione del Buon Inizio e San Charbel a Florencja quotidianamente due Celebrazioni Eucaristiche: alle ore 19.30 in italiano e alle ore 20.15 in polacco.

Le attività pastorali e le celebrazioni liturgiche di Padre Jarek Cielecki possono essere seguite tramite Internet:
– Portale Charbel TV sul Sito Padrejarek.pl: QUI.
– Portale Charbel TV sul Canale YouTube Saint Charbel: QUI.
– Pagina Facebook di Padrejarek.pl: QUI.
– Video delle attività di Padre Jarek: QUI.

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo, nel nome di Maria e con le mani di Gesù
Chiunque può sostenere la costruzione della cappella per la Madonna Assunta, Madre del Buon Inizio, che Padre Jarek Cielecki sta terminando a Florencja in Polonia. I nomi dei benefattori saranno scritti nel Libro Oro che verrà deposto sotto l’Altare e in questa cappella si pregherà per queste persone. Vuoi essere uno di questi benefattori? Basta fare un bonifico donando ciò che puoi. Se qualcuno lo desidera può aiutare con una donazione sullo speciale conto bancario:
Destinatario: Cappella per la Madonna
IBAN: PL93 1090 2398 0000 0001 4395 8130
BIC/SWIFT: WBKPPLPP
Santander Bank Polska
Aleja Jana Pawla II, 17
00-854 Warszawa

Articolo precedente sulla posa della prima pietra

Aiuta Padre Jarek Cielecki di San Charbel a costruire la cappella per la Madonna Assunta, Madre del Buon Inizio

Słońce wyszło tylko na moment: gdy ustawiano krzyż

Trwa budowa Sanktuarium pw. Matki Bożej Wniebowziętej Dobrego Początku i św. Charbela przy parafii Katolickiego Kościoła Narodowego we Florencji koło Iłży. Ks. Jarek, który czuwa nad całością dzieła, odczuwał dzisiaj – jak mówi – wielką radość – bowiem na świątyni został postawiony kamienny krzyż. Było to dokładnie w Godzinę Miłosierdzia. Najpierw przed postawieniem krzyża przyszedł silny wiatr, zachmurzyło się, ale w momencie, gdy ustawiany był ostatni element, zaświeciło bardzo mocne słońce. Wyszło tylko na ten moment – zaraz zostało przysłonięte chmurami.Zapewne znowu przypadek… Niech tak już będzie, ale ja wiem, że Matka Boża Królowa Wniebowzięta spogląda już na to miejsce, które sobie wybrała – mówi ksiądz Jarosław.
Do świątyni przylega pustelnia, w której trwają prace przygotowujące ją na sobotę, 24 październiki, kiedy to do celi zostaną wniesione relikwie i figura św. Charbela. To pierwszy etap poprzedzający chwilę, gdy do ukończonego sanktuarium przybędzie z Italii wizerunek Matki Bożej Wniebowziętej, jak Ją nazywamy – Dobrego Początku. Obraz, przed którym wielu wyprosiło już łaski dla siebie i dla innych., został poświęcony w 2008 roku przez papieża Benedykta XVI w Watykanie. Uroczystości związane z przyjęciem figury i relikwii św. Charbela rozpoczną się 24 października w południe i trwać będą do niedzieli, 25 października. Zakończy je uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15. Niebawem podamy szczegółowe informacje na temat tych dni.
Przypomnijmy, że codzienne na portalu padrejarek.pl i kanale CharbelTV na You Tubie transmitowane są z parafii Matki Bożej Wniebowziętej Dobrego Początku i św. Charbela we Florencji dwie Msze św. – o godz. 19.30 w języku włoskim, a o 20.15 – w polskim.

89.31.72.207